į pirmą puslapį

Kronika

A†A Kun. jubiliatas Jonas PAKALNIŠKIS (1923 06 10*1948 02 25*2010 11 05)
Paskelbta: 2011-01-04 16:51:14

2010 m. lapkričio mėn. 5 d., eidamas 88-ius metus, Klaipėdoje mirė kunigas jubiliatas Jonas Pakalniškis. Velionis gimė 1923 06 10 Juodupių kaime, Veiviržėnų parapijoje. Vaikystę praleido pas tėvelius žemdirbius. Sulaukęs 8 metų pradėjo lankyti Veiviržėnų pradinę mokyklą. 1938–1944 metais mokėsi Švėkšnos gimnazijoje.

1944 metų rudenį įstojo į Telšių kunigų seminariją, kur baigė pilną filosofijos kursą ir vienus metus mokėsi teologijos. 1946 metais uždarius Telšių kunigų seminariją mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje.

1948 m. vasario mėn. 25 d. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, įšventino į kunigus.

Vyskupo paskyrimu dirbo:
1948–1949 m. Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru;
1949–1949 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaru;
1949 m. birželio mėn. 7 d. sovietinio saugumo buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo Archangelsko srityje. Ten eina Šiaurės geležinkelio kelias. Dirbo įvairiausius darbus: kasė kanalus, pjaustė lentas, ilgiausiai išdirbo elektrinėje. Baigė mašinisto kursus ir dirbo mašinistu prie elektros generatorių. Iš lagerio išleido ankščiau, kaip gerą darbininką. Lageryje išbuvo šešerius metus ir kelis mėnesius.
1955 04 02 grįžus iš lagerio buvo paskirtas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru;
1956 05 30 – 1961 05 15 Pagramančio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu;
1961 05 15 – 1963 05 22 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus Parapijos klebonu;
1963 05 22 – 1965 11 04 Girdiškės Švč. M. Marijos Snieginės parapijos klebonu;
1965 11 04 – 1968 11 22 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu;
1968 11 22 – 1972 06 02 Aleksandrijos (Truikinų) Nukryžiuotojo Jėzaus Parapijos klebonu;
1972 06 02 – 1974 03 13 Gargždų šv. Mykolo Arkangelo parapijos altaristu su vikaro teisėmis;
1974 03 13 – 1975 04 02 Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu;
1975 04 02 – 1976 04 10 Šilutės šv. Kryžiaus parapijos vikaru;
1976 04 10 – 1977 05 24 Telšių Katedros šv. Antano Paduviečio parapijos altaristu su vikaro teisėmis;
1977 05 24 – 1980 04 21 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru;
1980 04 21 – 1983 06 09 Gardamo šv. Roko parapijos klebonu;
1983 06 09 – 1986 12 22 Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu;
1983 12 23 – 1986 04 03 aptarnavo Kantaučių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją;
1986 04 03 – 1986 12 22 aptarnavo Lieplaukės šv. Jurgio parapiją;
1986 12 22 – 1990 05 27 Laukuvos šv. Kryžiaus parapijos klebonu;
1988 06 03 – 1990 05 27 aptarnavo Požerės Kristaus Atsimainymo parapiją;
1990 05 27 – 1991 07 12 Šilutės šv. Kryžiaus parapijos altaristu su vikaro teisėmis, aptarnavo klebono teisėmis Saugų šv. Kazimiero parapiją;
1991 07 12 – 1996 06 15 Šačių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu;
1996 06 15 – 1998 01 06 Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru, aptarnavo Juozapavo šv. Simono ir Judo Tado ir Raudėnų šv. Baltramiejaus parapijas klebono teisėmis;
1996 08 30 – 1998 06 02 Telšių kunigų seminarijos auklėtinių nuodėmklausiu;
1998 01 06 – 1998 06 02 Telšių kunigų seminarijos prefektu;
1998 06 02 – 1999 05 24 Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos altaristu;
1999 05 24 – 2000 05 28 Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos altaristu;
2000 05 28 – 2002 08 27 Lenkimų šv. Onos parapijos klebonu;
2002 08 27 – iki mirties Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentu.

Velionis ypatingai pasižymėjo, kaip lietuvio kataliko, meile Lietuvai, savo gimtajam kraštui. Jis daug kentėjęs, bet nepraradęs optimizmo ir tikėjimo šviesesne Lietuvos ir Bažnyčios ateitimi. Visur dirbo su meile, nors ne visi tai suprato.

Kunigo jubiliato Jono Pakalniškio palaikai pašarvoti Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko kriptos koplyčioje. Šv. Mišios bus aukojamos Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje 2010 11 06 (šeštadienį) 16.00 val., po šv. Mišių bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Sekmadienį tęsis pamaldus lankymas iki 11.30 val. Vėliau velionio žemiškieji palaikai išvežami į gimtąją Veiviržėnų šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją. Veiviržėnų bažnyčioje velionio palaikai bus pašarvoti sekmadienio popietę.
Veiviržėnų bažnyčioje 2010 11 07 (sekmadienį) šv. Mišios aukojamos 16 val., po šv. Mišių bus giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. lapkričio mėn. 8 d. 12 val. Veiviržėnų šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Velionis bus palaidotas gimtosios Veiviržėnų parapijos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, savo ištikimam tarnui!

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: