į pirmą puslapį

Kronika

A†A Kun. jubiliatas Liudas SERAPINAS (1923 06 08*1948 04 25*2010 12 07)
Paskelbta: 2011-01-04 17:00:19

2010 m. gruodžio mėn.7 d., eidamas 88-sius metus, Palangoje automobilio partrenktas, mirė kunigas jubiliatas Liudas Serapinas. Velionis gimė 1923-06-08 Babrungėnų kaime, Platelių parapijoje, Plungės rajone, pirmas vaikas iš aštuonių.

Pirmieji mokslo žingsniai – Babrungėnų, vėliau Didvyčių pradžios mokyklose. 1934 metais būsimasis kunigas pirmą kartą išvyksta iš tėviškės – mokosi Plungės ir Telšių gimnazijose, vėliau studijuoja Telšių mokytojų seminarijoje. Prasidėjęs karas priverčia grįžti į tėviškę: 1942-1944 metais vėl mokosi Plungės gimnazijoje ir ją baigia. 1944 metais įstoja į Telšių kunigų seminariją, o 1946 metais ją uždarius, studijas tęsia Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kurioje 1947 m. liepos 7 d. gauna diakono šventimus. 1948 m. balandžio 25 d. vyskupas K. Paltarokas suteikė kunigystės šventimus.

Vyskupo paskyrimu dirbo:

1948 04 28 – 1950 08 26 – Skuodo Švč. Trejybės parapijos vikaru;
1950 08 26 – 1953 01 26 – laikinai einantis Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonu;
1953 01 26 – 1958 05 23 – Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonu;
1958 05 23 – 1976 04 31 – Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonu;
1976 04 31 – 1983 06 09 – Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi;
1983 06 09 – 2002 08 27 – Priekulės šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu;
2002 08 27 – 2010 12 07 – Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos rezidentu.

Velionis ypatingai pasižymėjo, kuklumu, kantrumu, nuoširdumu, artimo meile. Visur dirbo pasiaukodamas sau pavestų tikinčiųjų dvasinei gerovei.

Kunigo jubiliato Liudo Serapino žemiškieji palaikai pašarvoti Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 2010 m. gruodžio mėn. 9 d. (ketvirtadienį), 12 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai bus giedami bažnyčioje 2010.12.09 ir 2010.12.10 15 val, po kalnų giedojimo 18 val. bus aukojamos šv. Mišios Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. gruodžio mėn. 11 d. 12 val. Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje.

Velionis bus palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, savo ištikimam tarnui!

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: