į pirmą puslapį

Kronika

Dėl 2011 metais paskelbtų Gailestingumo Metų tvarkos Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2011-01-12 17:29:05

2011 m. sausio mėn. 11 d.

2010 m. lapkričio mėn. 14 dieną, Lietuvos vyskupai susirinkę Vilniuje nusprendė, kad ateinantieji 2011-ieji metai Lietuvoje skelbiami Dievo Gailestingumo metais.

Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti gautąsias malones.

2011 metais, švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, kuri minima antrą Velykų sekmadienį, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas balandžio mėn. 30 d. – gegužės mėn. 1 dienomis.

Ruošiantis šiam kongresui kiekvienai Lietuvos vyskupijai perduodamos Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos, kurios keliaus iš parapijos į parapiją. Tikintieji raginami išgyventi Dievo Gailestingumo malonių, ypač atliekant nuoširdžią išpažintį bei stiprinti sąmoningo krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

Į Telšių Katedrą (kaip ir į kitas vyskupijų katedras) Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija bus atvežta sausio mėn. 16 d. ir nuo sausio mėn. 16 d. ji keliaus po visas mūsų vyskupijos parapijas.

Paveikslo kelionė mūsų vyskupijos dekanatų parapijose vyktų tokia tvarka:

 1. Telšių dekanate – sausio 16–29 d.
 2. Akmenės dekanate – sausio 30 d. – vasario 5 d.
 3. Mažeikių dekanate – vasario 6–13 d.
 4. Skuodo dekanate – vasario 14–20 d.
 5. Palangos dekanate – vasario 21–27 d.
 6. Klaipėdos dekanate – vasario 28 d. –- kovo 13 d.
 7. Gargždų dekanate – kovo 14–20 d.
 8. Šilutės dekanate – kovo 21–27 d.
 9. Tauragės dekanate – kovo 28 d. – balandžio 3 d.
 10. Šilalės dekanate – balandžio 4–10 d.
 11. Žemaičių Kalvarijos dekanate – balandžio 11–30 d.

Dekanus kviečiame kartu su parapijų klebonais sudaryti paveikslo kelionės grafiką savo dekanate užpildant pridedamą lentelę. Užpildytą lentelę prašome pristatyti į Kuriją ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki paveikslo atvežimo į jūsų dekanatą.

Kiekviena parapija pasirūpina transporto priemone nuvežti paveikslą į kitą parapiją (transportavimas vyks kaip ir su Šiluvos paveikslu). Paveikslą ir stovą geriausia gabenti mikroautobusiuku.

Kiekvienai parapijai bus skirti paveiksliukai „Pasitikiu“ dalinti maldininkams, kurie dalyvaus pamaldose.

Gailestingumo paveikslo sutikimo pamaldų tvarka:

 1. Pasitinkame prie miestelio ribos ar prie bažnyčios durų, arba prie šventoriaus vartų.
 2. Įnešant į bažnyčią galima giedoti Dievo Gailestingumo litaniją.
 3. Bažnyčioje klausoma išpažinčių su kaimynų kunigų pagalba ir laikomos Šv. Mišios. Pamokslo metu pristatome Dievo gailestingumo malonę bei paveikslo istoriją pasinaudojant Kardinolo žodžiu ir knygute Jėzau, Pasitikiu tavimi, 2006.
 4. Po šv. Mišių sukalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Ypatingai raginame:

 1. Sudaryti galimybę žmonėms asmeniškai pasimelsti pasivedant Dievo gailestingumui.
 2. Labai tinka Susitaikinimo ir Atgailos bendruomeninės pamaldos prie Gailestingumo paveikslo su individualia išpažintimi ir išrišimu.
 3. Tiktų, kad jaunimas vadovautų Dievo Gailestingumo vainikėlio maldai
 4. Atliekant tik Žodžio liturgiją, didesnį dėmesį skiriant katechezei ir paveikslo istorijai.
 5. Dievo Gailestingumo metais organizuoti maldingas keliones į Vilnių, aplankant Dievo Gailestingumo šventovę, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovę, ir šv. Faustinos namelį (Antakalnis, Grybo g. 29 a.), bei kitas šventoves Vilniuje (pvz. Šv. Kazimiero kapą Arkikatedroje, Vilniaus Kalvarijas).

Maldas ir kitą informaciją apie Dievo Gailestingumą galite rasti:

 • Dievo Gailestingumo litanija. Liturginis maldynas, 2007, 293 p.
 • Dievo Gailestingumo vainikėlis. Liturginis maldynas, 2007, 292 p.
 • Kun. M. Sopočka. Jo Gailestingumas amžinas, 2008.
 • Kun. M. Sopočka. Tavo Gailestingumu pasitikiu, 2008.
 • Kun. M. Sopočka. Meilės ir gailestingumo kelias, 2008.
 • Dienoraštis. Dievo Gailestingumas mano sieloje, 2005.
 • Šv. Sesers Faustinos maldos, 2007.
 • 15 maldos dienų su seserimi Faustina, 2006.
 • J. Burkus. Pasitikiu,1996.
 • www.gailestingumas.lt

Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: