į pirmą puslapį

Kronika

Ekumeninės pamaldos Klaipėdos universiteto koplyčioje (2011 01 19)
Paskelbta: 2011-01-24 20:04:09

2011 m. sausio 19 d. Klaipėdos universiteto koplyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas M. Sabutis. Kartu su įvairių konfesijų tikinčiaisiais meldėsi katalikų, protestantų ir liuteronų reformatų dvasininkai. Pamaldų metu kalbėjo abu vyskupai. Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo komentuodamas Jono evangelijos 17, 21. Vyskupas, primindamas ir popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho išsakytą pagrindinį ekumeniškumo ir vienybės požymį – tai Dievo dovana, kurios reikia kantriai melsti. Čia reikalinga kantrybė ir viltis. Krikščionių vienybė nėra pati sau tikslas, bet ji yra Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbimo pasauliui priemonė.

Lietuvos liuteronų evangelikų vyskupas M. Sabutis kreipdamasis į ekumenines pamaldas susirinkusiuosius jis kalbėjo apie būtinybę šių dienų žmogui atsigręžti į Kristų, kuris yra tikroji gyvenimo prasmė ir laimė. Žmonija jau ilgus metus meldžiasi dievu, vardu pažanga, tačiau visų atsakymų į gyvenimo klausimus negali duoti net ir mokslo pažanga. Tai gali padaryti tik krikščionybė, kuri veda žmogų išganymo, ramybės ir vilties keliu.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: