į pirmą puslapį

Kronika

Respublikinė mokslinė konferencija Plungėje
Paskelbta: 2017-11-03 19:53:16

2017 m. spalio mėn. 21 dieną Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje, Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, vyko mokslinė konferencija, skirta Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui. Konferencijoje: „Žemaičių vyskupija: praeitis ir dabartis“ pranešimus skaitė istorikai ir istorijos tyrinėtojai. Pranešimuose buvo išryškinta keletas svarbių, analitinių aspektų iš Žemaičių vyskupijos istorijos bei tos istorijos atgarsiai dabartyje.

Konferencijoje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino LR Seimo narys Jonas Varkalys, Plungės miesto ir rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio vardu visus pasveikinęs jo patarėjas Mindaugas Jurčius, sveikinimo žodį tarę Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas. Visi sveikinusieji palinkėjo gero darbo konferencijos lektoriams bei klausytojams, pasidžiaugė nuveiktais darbai švenčiant šią reikšmingą ir mūsų istorijai itin svarbią sukaktį, priminė kiek daug padaryta rengiantis ir šiai konferencijai.

Konferenciją pasveikinimo žodžiu pradėjo ir savo įžvalgomis pasidalino Žemaičių Dailės muziejaus, kurio dėka ir iniciatyvumu ši konferencija ir buvo surengta direktorius Alvidas Bakanauskas, o konferencijos darbą koordinavo šio muziejaus mokslinės bibliotekos vedėja Dalia Šimkutė.

Muzikiniu sveikinimu į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo įžvalgomis taip pat pasidalino svečias iš Klaipėdos – Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius.

Skaitydamas pranešimą „Žemaičių vyskupijos sostinė: šlovė ir jos griuvėsiai“ Žemaičių vyskupystės muziejaus vedėjas Antanas Ivinskis labai išsamiai ir nuodugniai analizavo dokumentą, kuris buvo parengtas ir patvirtintas lygiai prieš 600 metų Trakuose – 1417 m. spalio 23 – 24 dienomis, kaip tik tomis pačiomis dienomis, kada buvo surengta ir minėtoji konferencija. Lektorius pateikė išsamius ir nuodugniai išnagrinėtus faktus apie vyskupijos įkūrimo aplinkybes, pirmojo Žemaičių vyskupijos vyskupo konsekraciją, Varnių, kaip šios vyskupijos sostinės raidą iki šių dienų.

Apžvelgdamas Žemaičių Kalvarijos istorijos raidos kai kuriuos ryškesnius aspektus Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą: „Žemaičių vyskupijos gyvavimas Žemaičių Kalvarijos istorijos kontekste“. Lektorius kalbėjo apie šios itin Žemaičių vyskupijos gyvenime svarbios šventovės įtaką ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorinei raidai iki šių dienų.

Pranešimą „Plungė ir plungiškiai vyskupo Motiejaus Valančiaus „Namų užrašuose“ skaitė mokslininkė iš Lietuvos istorijos instituto habil.. m. dr. Aldona Prašmantaitė. Ji išsamiai nagrinėjo vyskupo M. Valančiaus raštus, kuriuose kalbama apie Plungę ir jos istoriją.

Apie Žemaičių Kalvarijos dekanato bažnyčių vargonus ir vargonų meistrus išsamią informaciją susirinkusiesiems pateikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir VšĮ „Vargonų paveldo centro“ atstovas dr. Girėnas Povilionis. Jis išsamiai pristatė ir vargonų atsiradimo aplinkybes, ir vargonų meistrus bei bažnytinės vargonų muzikos Žemaitijos bažnyčiose raidą praeityje bei analizavo dabarties realijas.

Klaipėdos universiteto, Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro docentas, dr. Remigijus Oželis savo pranešime „Istorija kuriama šiandien: Šv. Jokūbo piligrimų kelio atšakos Telšių vyskupijoje“ pristatė Europoje bene patį svarbiausią ir didžiausią vaidmenį suvaidinusį bei aktualumo ir šių dienų kontekste neprarandantį Šv. Jokūbo piligrimų kelią. Docentas išsamiai pristatė piligrimų kelio atsiradimo istoriją bei aplinkybes, kalbėjo apie šios praktikos svarbą bei plėtrą Lietuvoje. Piligrimai gali keliauti ir Lietuvoje, lankydami šv. Jokūbo titulo bažnyčias bei žymiausias šventoves. Vidinis tokio piligriminio kelio ilgis – virš 1000 kilometrų ir sujungia 12 Lietuvos vyskupijų bažnyčių.

Po konferencijos tame pačiame muziejuje buvo atidaryta paroda „Žemaičių vyskupystės bažnyčių lobiai“, vyko dalyvių tarpusavio pabendravimas prie kavos ar arbatos puodelio, diskusijos, konferencijos aptarimas.

Šie metai – ypatingi, nes per visą Žemaitiją nuvilnijo įvairių renginių gausa, kurių metu buvo minima ir švenčiama Žemaičių vyskupijos 600 metų įkūrimo sukaktis. Centrinis renginys vyko 2017 m. rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose, tačiau to įvykių atgarsiai vis dar lydi Žemaitijos žemės vaikus.

Per visus renginius – iki jų, per juos ir po jų – buvo galima ir vis dar tebėra puiki galimybė aplankyti Žemaičių vyskupystės muziejų senojoje šios vyskupijos sostinėje Varniuose. Čia, muziejaus vedėjo Antano Ivinskio rūpesčiu ir iniciatyvumu, vis dar tebeeksponuojama Žemaičių vyskupų portretų galerija. Unikali paroda, kuri laukia lankytojų. Puiki proga atvykstantiems į Varnius ir susipažįstantiems su Žemaičių vyskupijos praeitimi, judėti toliau ir aplankyti Telšių vyskupijos ir visos Žemaitijos sostinę – Telšius. Čia svarbu aplankyti ant aukščiausios iš septynių kalvos stūksančią Katedrą, būtina užsukti į turtingą savo sukauptais eksponatais „Alkos“ muziejų ir dar toliau judant atvykti į jau minėtą Žemaičių Dailės muziejų Plungėje, kur yra surengta ir sakraliojo meno paroda.

Vyskupijos įkūrimo jubiliejaus šventimas šiais metais eina į pabaigą, tačiau visų svarbių objektų lankymas ir susipažinimas su turtinga ir labai svarbia šios vyskupijos bei krašto istorija niekada nepraras savo aktualumo. Nebereikalo Lietuvos Respublikos Seimas 2019 – uosius paskelbė žemaičių ir Žemaitijos metais. Tai dar vienas puikus impulsas geriau pažinti šio unikalus krašto istoriją bei dabartį keliaujant po jį ir lankant svarbiausius sakraliuosius objektus bei kultūros paminklus, nepravažiuojant pro šalį ir pro turtinguosius savo fondai ir ekspozicijomis muziejus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: