į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų ir diakonų paskyrimai Telšių vyskupijoje (2018 m. liepos 11 d.)
Paskelbta: 2018-07-11 09:52:24

Kunigas eduk. m. mgr. Saulius Katkus

ATLEIDŽIAMAS

iš Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebono, Šilutės dekanato dekano pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Stemplių Šv. Aloyzo parapiją ir Inkaklių Lurdo Marijos koplyčią

ir SKIRIAMAS

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu, Šilalės dekanato dekanu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijas.

 
 

Garbės kanauninkas eduk. m. mgr. Boleslovas Jonauskas

SKIRIAMAS

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Audrius Keršys

ATLEIDŽIAMAS

iš Batakių Šv. Onos parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Lomių Kristaus Atsimainymo parapiją ir padėti pastoraciniame darbe Tauragės Švč. Trejybės parapijoje

ir SKIRIAMAS

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapiją bei Gaidžio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Gargždelės Šv. Barboros koplyčias.

 
 
 

Kunigas Saulius Styra

ATLEIDŽIAMAS

iš Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo ir Rubikų Šv. Roko parapijas

ir SKIRIAMAS

Batakių Šv. Onos parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Lomių Kristaus Atsimainymo parapiją.

 
 
 

Kunigas Antanas Šimkus

ATLEIDŽIAMAS

iš Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapiją

ir SKIRIAMAS

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentu, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Renavo Šv. Izidoriaus parapiją.

 
 
 

Kunigas Česlovas Degutis

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos rezidento pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos rezidentu.
 
 
 

Garbės kanauninkas Juozas Vaičius

ATLEIDŽIAMAS

iš Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Šatraminių Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Erslos Šv. Aloyzo koplyčias

ir SKIRIAMAS

Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo parapiją.

 
 
 

Kunigas Rimvydas Marozas

ATLEIDŽIAMAS

iš Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo parapiją ir padėti pastoraciniame darbe Žemaičių Kalvarijoje

ir SKIRIAMAS

Papilės Šv. Juozapo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Kruopių Šv. Onos bei Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijas.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Dainoras Židackas

ATLEIDŽIAMAS

iš Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją ir Bikavėnų Šv. Roko bei Vizbarų Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčias

ir SKIRIAMAS

Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapiją.

 
 
 

Kunigas Kęstutis Zybartas

ATLEIDŽIAMAS

iš Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapiją

ir SKIRIAMAS

Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Pavandenės Šv. Onos parapiją ir Baltininkų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią.

 
 
 

Kunigas Egidijus Kumža

SKIRIAMAS
 
Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas Julius Meškauskas

ATLEIDŽIAMAS

iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekano pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Kulių Šv. vyskupo Stanislovo parapiją ir Stanelių Šv. Kazimiero, kapinių Visų Šventųjų bei ligoninės koplyčias

ir SKIRIAMAS

Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Stemplių Šv. Aloyzo parapiją ir Inkaklių Lurdo Marijos koplyčią.

 
 
 

Kunigas Marius Venskus

ATLEIDŽIAMAS

iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono bei Palangos dekanato dekano pareigų

ir SKIRIAMAS

Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonu, Tauragės dekanato dekanu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją ir Lauksargių Lurdo Marijos bei Pajūrėlio koplyčias, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Garbės kanauninkas Alvydas Bridikis

ATLEIDŽIAMAS
 
nuo pareigos aptarnauti Varlaukio Švč. Trejybės parapiją
 
ir SKIRIAMAS
 
Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos klebonu.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Kęstutis Motiejaitis

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Rolandas Kazlauskas

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Aivaras Pudžiuvelis

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Donatas Žukauskas

ATLEIDŽIAMAS

iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų, taip pat nuo pareigos laikinai administruoti Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus, Sartininkų Šv. Jurgio ir Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo parapijas

ir SKIRIAMAS
 
Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Virginijus Būta

ATLEIDŽIAMAS

iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų

ir SKIRIAMAS
 
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas Stasys Toleikis

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Gargždų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapiją.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius Stumbra

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų
 
ir SKIRIAMAS

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi ir Kauno metropolijos Propedeutinio kurso vadovu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Vidmantas Šidlauskas

ATLEIDŽIAMAS

iš Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Eigirdžių Dievo Apvaizdos ir Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapijas bei Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčią Dūseikių pensionate

ir SKIRIAMAS

Vainuto Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją bei Bikavėnų Šv. Roko ir Vizbarų Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčias.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Tomas Domarkas

ATLEIDŽIAMAS

iš Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Pavandenės Šv. Onos parapiją ir Baltininkų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią

ir SKIRIAMAS

Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Sartininkų Šv. Jurgio ir Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo parapijas.

 
 
 

Kanauninkas Donatas Stulpinas

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Mažeikių dekanato vicedekano pareigų
 
ir SKIRIAMAS

Mažeikių dekanato dekanu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Kazys Lesčiauskas

SKIRIAMAS

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Varlaukio Švč. Trejybės parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Eduardas Steponavičius

ATLEIDŽIAMAS

iš Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos parapijas

ir SKIRIAMAS

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Medingėnų Švč. Trejybės parapiją.

 
 
 

Kunigas andr. mgr. Antanas Gutkauskas

ATLEIDŽIAMAS

nuo pareigos aptarnauti Medingėnų Švč. Trejybės parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 
 

Kanauninkas Egidijus Zulcas

ATLEIDŽIAMAS

iš Akmenės Šv. Onos parapijos klebono bei Akmenės dekanato vicedekano pareigų

ir SKIRIAMAS

Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Šatraminių Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Erslos Šv. Aloyzo koplyčias.

 
 
 

Garbės kanauninkas Vytautas Petrauskas

ATLEIDŽIAMAS

iš Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono ir Skuodo dekanato vicedekano pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Vaičaičių Šv. Onos parapiją bei Pašilės Šv. Kazimiero koplyčią

ir SKIRIAMAS

Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. teol. lic. Vaidotas Vitė

ATLEIDŽIAMAS

iš Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos administratoriaus bei Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų

ir SKIRIAMAS

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Vaičaičių Šv. Onos parapiją bei Pašilės Šv. Kazimiero koplyčią.

 
 
 

Kunigas Arvydas Mačiulis

SKIRIAMAS

Kulių Šv. vyskupo Stanislovo parapijos administratoriumi, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kanauninkas relig. m. mgr. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius

SKIRIAMAS

Šilutės dekanato dekanu ir Tauragės apskrities policijos kapelionu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Garbės kanauninkas Bernardas Talaišis

SKIRIAMAS
 
Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos rezidentu.
 
 
 

Kunigas Sigitas Grigas

SKIRIAMAS

Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Eigirdžių Dievo Apvaizdos ir Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapijas bei Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčią Dūseikių pensionate.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Modestas Ramanauskas

ATLEIDŽIAMAS
 
Iš Mažeikių dekanato dekano pareigų
 
ir SKIRIAMAS

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Rubikų Šv. Roko parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Jonas Jucys

ATLEIDŽIAMAS

iš Papilės Šv. Juozapo parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Kruopių Šv. Onos bei Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijas

ir SKIRIAMAS

Stalgėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos parapijas.

 
 
 

Garbės kanauninkas Anupras Gauronskas

SKIRIAMAS
 
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentu.
 
 
 

Kunigas Vaidas Buivydas

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos administratoriumi, administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Lauko Sodos Šv. Joakimo parapiją ir Ryškėnų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Kęstutis Balčiūnas

ATLEIDŽIAMAS

iš Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Lauko Sodos Šv. Joakimo parapiją ir Ryškėnų Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią

ir SKIRIAMAS

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu bei Palangos dekanato dekanu.

 
 
 

Kunigas teol. dr. Romualdas Vėlavičius

ATLEIDŽIAMAS

iš Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapijų laikinojo administratoriaus pareigų bei Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidento be vikaro teisių pareigų

ir SKIRIAMAS
 
Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaru.
 
 
 

Diakonas relig. m. mgr. Gediminas Paulius

SKIRIAMAS
pastoraciniam darbui Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijoje.
 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Tadas Šeputis

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru.
 
 
 

Kanauninkas Jonas Paulauskas

SKIRIAMAS

Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Mikoliškių Šv. Juozapo parapiją, Dovilus ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčią Viliaus Gaigalaičio globos namuose, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Vytautas Liesis

SKIRIAMAS

Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Arvydas Leščiauskas

ATLEIDŽIAMAS
 
iš Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos rezidento pareigų
 
ir SKIRIAMAS
 
Gaurės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru.
 
 
 

Kunigas Quoc Ky Francis Doan SDB

SKIRIAMAS

pagelbėti Alsėdžių parapijos klebonui kun. Tomui Žlibinui aptarnauti Lieplaukės Šv. Jurgio parapiją vikaro pareigose.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Andrius Eidintas

SKIRIAMAS

Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas relig. m. mgr. Narsutis Petrikas

ATLEIDŽIAMAS

iš Šilalės dekanato dekano pareigų, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 
 
 

Kunigas Vytautas Gedvainis

ATLEIDŽIAMAS

iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono, Tauragės dekanato dekano, Tauragės apskrities policijos komisariato kapeliono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapiją ir Lauksargių Lurdo Marijos bei Pajūrėlio koplyčias

ir SKIRIAMAS

Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Plungės dekanato dekanu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnaujant ir Stanelių Šv. Kazimiero, kapinių Visų Šventųjų bei ligoninės koplyčias.

 

 

Kanauninkas Algis Genutis

ATLEIDŽIAMAS

iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos aptarnauti Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijas

ir SKIRIAMAS

Akmenės Šv. Onos parapijos klebonu.

 

 

Kunigas relig. m. mgr Jonas Ačas

ATLEIDŽIAMAS

nuo pareigos aptarnauti Barstyčių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

 

 

Kunigas Antanas Beniušis

SKIRIAMAS

Barstyčių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos administratoriumi.

 

 

Žemaičių Kalvarijos dekanato pavadinimo keitimas

PANAIKINAMAS

Žemaičių Kalvarijos dekanatas

ir ĮSTEIGIAMAS

Plungės dekanatas, kurio ribos yra tapačios buvusiam Žemaičių Kalvarijos dekanatui, o dekanato centras - Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija.

.

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: