į pirmą puslapį

Kronika

Gruodžio 1 d. Jaunimo tikėjimo pagilinimo ir atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
Paskelbta: 2018-12-04 09:58:51

2018 m. gruodžio mėn.1 d. į Telšius iš visų Telšių vyskupijos parapijų rinkosi katalikiško jaunimo grupės. Tą šeštadienį čia vyko tradicinis, jaunimui skirtas renginys – atsinaujinimo savaitgalis. Telšių vyskupijos Jaunimo centras, kurio direktorius kun. Karolis Petravičius, organizavo puikų renginį, kuriame dalyvavo arti 500 jaunimo. Sausakimšoje Telšių „Žemaitės“ dramos teatros salėje visi susirinkusieji buvo pasveikinti ir pamatė režisierės Laimutės Pocevičienės surežisuotą spektaklį, kuriame vaidino jaunimas. Spektaklio tema – jauno žmogaus drama ir realijos dabarties laikais Lietuvoje.

Apie tikėjimą, jo svarbą ir gyvenimą su Kristumi daug ir išsamiai, gyvai ir energingai jaunimui kalbėjo garbus svečias iš Vilniaus – t. Pijus Ėglinas OP.

Savaitgalio metu jaunimas dirbo grupėse, kuriose vadovai diskutavo su jaunimu tikėjimo temomis, atsakinėjo į jų pateiktus klausimus. Jaunimas susipažino su Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, jos istorija, joje pietavo. Po pietų jaunimas vėl būrėsi į Telšių dramos teatro salę, kur vyko Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu įžvalgomis dalinosi ir jaunimui Atgailos sakramentui pasirengti padėjo Priekulės parapijos klebonas kan. Viktoras Ačas, giesmėmis Viešpatį šlovinti padėjo šlovintojų grupė iš Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos, vadovaujama vargonininkės Ernestos Dargužienės. Šlovintojų grupė giedojo ir popiečio Šventosiose Mišiose, kurios buvo aukojamos tame pačiame dramos teatre.

Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą susirinkusiesiems pasakė Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo Telšių vyskupijos dekanatų jaunimo dvasios vadai, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos seminaristai. Vyskupas pamokslaudamas išryškino svarbą tinkamai pasiruošti Adventui, o per Adventą ir Šventosioms Kalėdoms. Vyskupo teigimu jaunas žmogus pakviestas atpažinti Jėzuje Kristuje Išganytoją, paguodą ir viltį. Ganytojas linkėjo jaunimui drąsos ir pasiryžimo gyventi tikėjimu ne tik per Adventą ar Kalėdas, bet ir gyvenimo kelyje.

Po tradicinio jaunimo atsinaujinimo savaitgalio, kuris kiekvienais metais vyksta Advento išvakarėse ir tai Telšių vyskupijoje vyksta jau daugiau kaip dvidešimt metų, vakare jauni žmonės skirstėsi į savo parapijas, namus, bendruomenes nešdami džiugią patirtį, bendrystės džiaugsmą, pagilintą tikėjimą, atgaivintą ryšį su Viešpačiu. Baigiantis puikiai suorganizuotam, jaunimui skirtam renginiui Telšių vyskupijos Jaunimo centro komandai ir visiems vienaip ar kitaip prie to prisidėjusiems vyskupas K. Kėvalas padėkojo ir įteikė atminimo ženklus. Renginio metu gausus būrys katalikiško jaunimo išgyveno Šventosios Dvasios dvelksmą ir dvasios pakylėtumą, o tai ir priartina prie Advento ir įkvepia tinkamai pasirengti Šventųjų Kalėdų Šventėms ir gyvenimui tikėjimu.

 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

 

 

Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook paskyroje "Telšių vyskupija"

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: