į pirmą puslapį

Kronika

Vasario 16 dienos minėjimas Telšiuose (2011 02 16)
Paskelbta: 2011-02-21 12:36:31

Švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo 93 – sias metines Telšiuose vyko renginių, kuriuose buvo prisiminta Lietuvos istorija ir valstybingumo atkūrimo raida. Prieš 12 val. šv. Mišias Telšių Katedroje, telšiškiai rinkosi į Nepriklausomybės aikštę, kur vyko minėjimas, kalbėjo miesto vadovai, istorikai. 12 val. už Lietuvą, dėkojant Dievui už jos laisvę buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelbrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, vicekancleris kan. D. Gatautas, sekretorius kun. M. Ramanauskas, apašt. prot. jubil. J. P. Gedgaudas, mons. jubil. V. S. Brazdeikis, mons. jubil. J. Gedvila, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. A. Mačius, Telšių Katedros klebonas kun. T. Šeputis. Į Katedrą gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei Telšių miesto vadovams sakydamas pamokslą Telšių vyskupas priminė, jog šios Katedros kriptoje ilsisi pirmasis Telšių vyskupas, Vasario šešioliktosios akto signataras Justinas Staugaitis, o sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kalbėjo apie šiandienos problemas Lietuvoje ir kvietė visus susitelkti, kad kiekvienas įneštų savo indėlį kuriant Lietuvą. Atsakomybe privalo dalintis visi ir prisiimti ją už mūsų tautos ir valstybės ateitį. Vyskupas kvietė melstis už tėvynę Lietuvą ir mūsų valstybės ateitį.

Po šv. Mišių buvo meldžiamasi Telšių Katedros kriptoje, kur ilsisi pirmojo Telšių vyskupo, Valstybės atkūrimo akto signataro vyskupo J. Staugaičio palaikai. Prie jo karsto buvo padėta Lietuvos Respublikos prezidentės D. Grybauskaitės atsiųsta gėlių puokštė, skirta šiai iškiliai asmenybei pagerbti. Melstasi už garbųjį velionį bei kitus Telšių vyskupijos vyskupus, meldžiant jiems amžinojo džiaugsmo Viešpaties artumoje.

Po pamaldų Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko gražus renginys, skirtas Vasario šešioliktosios minėjimui. Renginio metu buvo sakomos sveikinimo kalbos, tylos minute pagerbtas tą dieną amžinybėn iškeliavęs poetas Justinas Marcinkevičius, vyko koncertas, kurio metu atlikti patriotinio turinio kūriniai.
 
Telšių vyskupijos kurija
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: