į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Mišių patarnautojų diena Žemaičių Kalvarijoje (2011 05 07)
Paskelbta: 2011-05-10 16:17:50

Gegužės 7 d. į Žemaičių Kalvarijos šventovę nuo ryto rinkosi įvairaus amžiaus šv. Mišių patarnautojai iš Telšių vyskupijos parapijų. Tokie kasmetiniai susitikimai jau yra tapę tradicija. Šiais metais į susitikimą susirinko 150 šv. Mišių patarnautojų. Ryte Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai registravo besirenkančius jaunuolius, jie rengėsi šv. Mišioms. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Telšių kunigų seminarijos klierikai, pamokslą sakė Telšių vyskupijos ganytojas. Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie Žemaičių Kalvarijos šventovę, čia esantį stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą, saugomą didžiausią Pabaltijyje šv. Kryžiaus relikviją. Papasakota apie Žemaičių vyskupystės vyskupus, kurių portretai saugomi Bazilikoje: Jurgį Tiškevičių, Antaną Tiškevičių, Joną Lopacinską, Motiejų Valančių. Taip pat kalbėta apie Telšių vyskupus Vincentą Borisevičių ir Antaną Vaičių. Telšių vyskupas J. Boruta SJ pabrėžė Dievo veikimą žmogaus gyvenime ir atvirumo Dievo malonei žmogaus gyvenime svarbą. Visi šventieji bei minėti ganytojai yra akivaizdus pavyzdys, ypač jauniems žmonėms, jog draugystė su Viešpačiu yra tikrasis, prasmingasis gyvenimas. Šv. Mišių patarnautojams vyskupas linkėjo vis karščiau pamilti Viešpatį ir nepasiduoti pasaulio dvasiai, tolinančiai žmones nuo Dievo.

Šv. Mišių pabaigoje buvo giedamos Gegužinės pamaldos, o po ganytojo palaiminimo padaryta bendra dalyvių nuotrauka. Telšių vyskupas J. Boruta SJ asmeniškai pasveikino visus atvykusius patarnautojus, įteikdamas atminimo dovanėles.

Patarnautojai pietavo Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje, po to Žemaičių Kalvarijos kultūros centre klausėsi Telšių vyskupijos licėjaus auklėtinių parengtos programos. Gausiai susirinkusius jaunuolius sveikino Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. mgr. J. Ačas, vicerektorius kun. teol. lic. V. Ačas, prefektas kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Telšių vyskupijos licėjaus (Mažosios kunigų seminarijos) direktorius kun. A. Mačius papasakojo apie šią ugdymo įstaigą.

Po programos ir sveikinimų vyko ekskursija po Žemaičių Kalvarijos miestelį, darbas atskirose grupėse, prieš išvykstant į namus pasistiprinta pavakariais.

Kan. Andriejus Sabaliauskas
„Bažnyčios žinios“

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: