į pirmą puslapį

Kronika

Telšių kunigų seminarijos mokslo metų pabaiga (2011 06 02)
Paskelbta: 2011-06-08 19:09:23

Birželio 2 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje per kasmėnesinius atlaidus vyko iškilmingas Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos bei Telšių vyskupijos licėjaus 2010/2011 metų mokslo metų užbaigimas. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas kalbėjo apie Šventosios Dvasios atsiuntimo laukimą bei visą birželį parapijose vykstančią Švč. Sakramento adoraciją, minint popiežiaus Benedikto XVI 60-ąsiąs kunigystės metines bei meldžiant naujų pašaukimų ir kunigų šventėjimo. Vyskupas kvietė tikinčiuosius aktyviai dalyvauti kiekvieną dieną vykstančiose 2 valandų adoracijose. Po šv. Mišių buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai einat Kryžiaus keliu tiek lauke, tiek Bazilikoje. 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: