į pirmą puslapį

Kronika

Tarptautinė mokslinė konferencija Telšiuose
Paskelbta: 2021-09-17 12:53:00

Šiais, 2021 metais rugsėjo mėnesio 11 dieną, sukako lygiai 600 metų kai popiežius Martynas V priėmė Žemaitiją į savo globą. Ta proga Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose, būtent rugsėjo 11 – ąją buvo švenčiama žemaičių diena, o šio ypatingo įvykio paminėjimui 2021 m. rugsėjo mėnesio 16 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija.

Į konferenciją susirinko gausus būrys dalyvių ne tik iš Telšių vyskupijos, į ją atvyko svečiai iš įvairių Lietuvos vietų, Šiaulių, Jurbarko, Plungės, Telšių savivaldybių merai bei atstovai, dalyvavo seminaristai iš Vilniaus kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos kunigai, tikybos mokytojai, Telšių miesto bendruomenės nariai.

Konferencijos pirmąją dalį vedė ir pradžioje visus susirinkusius pasveikino Telšių kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto profesorius kun. dr. Saulius Stumbra. Konferencijos dalyviai pradžioje buvo supažindinti su Žemaitijos istorija filmuotos medžiagos pagalba, o savo įžvalgomis apie Žemaitijos tapimą globojama popiežiaus su susirinkusiais pasidalino ir visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius. Sveikinimo žodžiai nuskambėjo ir Klaipėdos universiteto prorektoriaus Benedikto Petrausko, Telšių miesto ir rajono savivaldybės vicemero Manto Servos lūpų. Sveikintojai pasidžiaugė suorganizuota moksline konferencija, Bažnyčios ir jų atstovaujamų institucijų glaudžiu bendradarbiavimu, o sveikinimus vainikavo Telšių miesto meno mokyklos atstovų muzikinis kūrinys.

Apie Visuotinės ir dalinės Bažnyčios santykį susirinkusiesiems nuotoliniu būdu kalbėjo apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas dr. Visvaldas Kulbokas. Jis išryškino evangelizacijos dinamiškumą dalinėje Bažnyčioje – vyskupijoje, kuri esti pagrindas, kaip dalinei Bažnyčiai priklausanti Dievo tauta per vienybę su popiežiumi tampa viena su visa visuotine Bažnyčia ir atlieka ypatingą misiją evangelizacijos procese.

Vilniaus universiteto atstovai prof. habil. dr. Alfredas Bumblauskas ir dr. Mangirdas Bumblauskas išsamiai susirinkusiesiems pristatė popiežiaus Martyno V bulės „Mirrabilis Deus“, pasirašytos 1421 m. rugsėjo mėnesio 11 dieną istorinę reikšmę ir svarbą ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos istorinės tėkmės raidoje. Šis dokumentas ir iš jo išplaukiantys įvykiai įveda Žemaitiją į Vakarų Europos istoriją ir krikščioniškosios tapatybės formaciją.

Klaipėdos universiteto profesorius mons. habil. dr. Arvydas Ramonas išsamiai kalbėjo apie vyskupijos teologinę reikšmę. Vyskupijos ganytojas vyskupas, jo pagalbininkai kunigai ir visa Dievo Tauta keliauja link ypatingo ir svarbiausio tikslo – Dievo Karalystės. Ši misija ypatingai svarbi ir reikšminga, o būtent ją ir atlieka vyskupija, kaip Visuotinės Bažnyčios dalis.

Po kavos pertraukos antrąją konferencijos dalį vedė Klaipėdos universiteto docentas kun. dr. Andrius Vaitkevičius.

Apie pamokslo svarbą ir kaip komunikacijos bei evangelizacijos priemonę Žemaitijoje pranešimą skaitė Klaipėdos universiteto profesorė habil. dr. Dalia Marija Stančienė. Pranešėja išryškino pamokslo svarbą ir aktualumą skelbiant Evangeliją nuo pat Krikščionybės pradžios Žemaitijoje ir visoje Bažnyčioje ir išryškino tokio skelbimo būdo aktualumą ir šių dienų pasaulyje.

Kaip Krikščionybė įsitvirtino Žemaitijoje jau XV amžiuje, koks buvo to meto Žemaičių vyskupijoje parapijų ir bažnyčių tinklas ir kaip įsitvirtino to meto visuomenėje krikščioniškieji vardai išsamiai susirinkusiesiems pristatė Klaipėdos universiteto docentas dr. Vacys Vaivada.

Į konferenciją negalėjusios atvykti Lietuvos istorijos instituto atstovo dr. Stephen C. Rowel pranešimas „Žemaičių krikšto raida: XV – XVI a. Krekenavos pavyzdys“ bus išspausdintas moksliniuose leidiniuose.

Po nuotaikingų pietų, visiems norintiems konferencijos dalyviams Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė vedė ekskursiją. Konferencijos dalyviai aplankė buvusį Telšių bernardinų vienuolyną, Telšių kunigų seminariją bei Telšių vyskupijos Katedrą.

Konferenciją organizavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, bendradarbiavo Telšių vyskupijos Kurija, Klaipėdos universitetas, Žemaičių muziejus „Alka“.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 


 

 

 

 

 

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: