į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Vaitiekaus atlaidai Gniezne
Paskelbta: 2022-04-26 08:46:30

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius 2022 m. balandžio 23-24 dienomis dalyvavo šv. Vaitiekaus atlaiduose Gniezne. Vyskupą lydėjo kancleris kan. Haroldas Šneideraitis. Žemaitiją ir Gniezną sieja istoriniai saitai, nes 1427 m. Medininkų vyskupija su katedra Varniuose tapo Gniezno metropolijos sufraganine vyskupija. Tik 1798 metais Žemaičių vyskupija buvo priskirta Mogiliovo metropolijai.

Šiemet šv. Vaitiekaus atlaiduose buvo dėkojama už palaimintojo kardinolo Stefano Višinskio beatifikaciją, meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir pristatyti naujieji misionieriai. Kasmet Lenkijos katalikų Bažnyčia į misijas įvairiose pasaulio kraštuose išsiunčia naujus misionierius – Kristaus Evangelijos skelbėjus. Iškilmingos išsiuntimo pamaldos prasidėjo šeštadienio vakarą Valandų liturgijos Vakarine malda, po kurios popiežiškasis nuncijus Lenkijoje arkivyskupas Salvatore Pennacchio pristatė naujuosius misionierius (8 kunigai, 3 seserys vienuolės) ir įteikė kiekvienam misionieriaus kryžių. Naujai paskirti misionieriai vyks į Aliaską, Boliviją, Tanzaniją, Kameruną, Papua Naująją Gvinėją, Burundį ir Keniją.

Vakarinę maldą apvainikavo įspūdinga procesija iš Gniezno katedros į Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią nešant šv. Vaitiekaus bei kitų šventųjų relikvijas. Telšių vyskupas kartu su Liublino bei Warmijos arkivyskupais vadovavo vakarinei procesijai. Prie Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios sveikinimo žodį tarė Gniezno arkivyskupas metropolitas ir Lenkijos Primas Wojciech Polak, popiežiaus Pranciškaus vardu pasveikino Prahos arkivyskupas kardinolas Dominik Duka OP, o jaunimas prie šv. Vaitiekaus relikvijų pradėjo naktinę vigiliją.

Sekmadienio rytą procesija su šv. Vaitiekaus relikvijomis nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pajudėjo link katedros. Procesijoje dalyvavo įvairios katalikiškos organizacijos bei judėjimai nešini savo vėliavomis bei apsirėdę uniformomis. Pavasariškai saulėta diena leido atlaidų šv. Mišias švęsti lauke prie katedros. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Lenkijos Primas, koncelebravo du kardinolai, virš dvidešimt vyskupų bei gausybė kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo virš trijų tūkstančių maldininkų.

Prieš homiliją Gniezno arkivyskupas įteikė Šventojo Rašto knygą jaunimo atstovams, kurie, lyg jaunieji misionieriai, savo aplinkoje įsipareigojo liudyti Evangeliją. Pamokslo metu Lenkijos Primas kalbėjo apie pal. Stefano Višinskio reikšmę Bažnyčiai ir išryškino šiam laikotarpiui aktualias palaimintojo įžvalgas.

Po pamaldų į piligriminę kelionę po Gniezno vyskupijos parapijas buvo išlydėta Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija, kurią lydi paulinų vienuolis. Malonėmis garsaus paveikslo piligrimystė parapijose primena Mergelės Marijos keliavimą pas Elžbietą ir stiprina evangelizacijos dvasią krikščioniškose bendruomenėse.

Atlaidų dalyviai šv. Vaitiekaus užtariami sustiprino pasiryžimą gyventi pagal Evangeliją ir liudyti krikščioniškąjį tikėjimą. Dar kartą buvo įsitikinta, kad net ir seniai gyvenę šventieji yra aktualūs šiandieninei Bažnyčiai.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

    
 
    
 
   
 
 
     

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: