į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkai susirinkime gilinosi į įvairius Atgailos sakramento aspektus
Paskelbta: 2022-05-15 10:16:49

2022 m. gegužės mėn. 12 dieną Telšiuose, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų formacijos susirinkimas. Tos dienos rytą susirinkusius dvasininkus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Algirdas Jurevičius. Ji vadovavo ir bendrai maldai, kuria pradėtas susirinkimas.

Susirinkimo metu į dvasininkus kreipėsi iš Kaišiadorių atvykęs garbus svečias – Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis išsamiai kalbėjo apie Atgailos sakramentą.

Atgailos sakramentas – ypatingas Dievo prisilietimas prie žmogaus šiame asmens, mąstymo, visuomenės, vertybių ir religijos destrukcijos laikais. Išpažintis tikinčiam žmogui būdas pažvelgti į ateitį, o kartu – žvilgsnis į ateitį. Kunigo susitikimas su išpažintį atliekančiuoju turi būti persmelktas atidumo, pagarbumo ir įdėmaus klausymosi. Parapijose reikalingos katechezės ir katechetiniai pamokslai apie atgailos sakramentą. Esminis išpažinties momentas – nuodėmių išpažinimas, nes tokiu būdu žmogus kovoja su moraliniu blogiu ir ugdo krikščionišką gyvenimą. Svarbu įvardinti nuodėmes, jų rūšį, sunkių nuodėmių skaičių ir dažnumą. Lengvas nuodėmės taip pat svarbu išpažinti išpažinties metu. Išpažintys gali būti ir maldingumo praktika, jos taip pat turi prasmę ir yra dvasinio gyvenimo raiškos būdas. Vyskupas kalbėjo apie atgailos sakramento gerąją praktiką, tos praktikos palaikymą, šios tarnystės svarbumą ir reikalingumą. Kunigui svarbu laikytis Bažnyčios doktrinos autentiškumo, laikantis Šventojo Rašto, teologijos ir Kanonų teisės nurodytų juridinių potvarkių. Lektorius visus aspektus išnagrinėjo išsamiai, detaliai ir pateikdamas pavyzdžių bei atsakydamas į pateiktus klausimus.

Po konferencijos, vyskupo Algirdo Jurevičiaus padėkos garbiajam svečiui ir einamųjų reikalų Telšių vyskupijoje aptarimo bei bendros maldos, po vyskupo palaiminimo, konferencijos dalyviai pietavo kunigų seminarijos valgykloje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: