į pirmą puslapį

Kronika

Kunigystės meno mokė vyskupas
Paskelbta: 2022-08-03 11:25:37

2022 m. liepos 31- rugpjūčio 3 dienomis Telšių vyskupijos kunigai dalyvavo rekolekcijose, kurias vedė Vilniaus arkivyskupo augziljaras vyskupas Darius Trijonis. Rekolekcijos vyko Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Tai jau antroji šiemet Telšių vyskupijos kunigų grupė, atliekanti kasmetines rekolekcijas.

Vysk. Darius Trijonis yra baigęs kunigų seminariją Telšiuose, todėl daugelį kunigų gerai pažįsta iš studijų bei tarnystės Telšių vyskupijoje laikų. Anot vyskupo, „miela prisiminti ir sugrįžti į tas vietas, kur gimė ir brendo pašaukimas kunigystei, o taip pat sutikti brolius kunigus, su kuriais kartu teko darbuotis Viešpaties vynuogyne“.

„Menas būti kunigu“ – taip pagrindinę visų rekolekcijų temą pristatė vyskupas ir kalbėjo apie kunigystės tapatybės atsiskleidimą per įvairias sielovados sritis. „Kunigas nėra vien liturginių ar teologinių dalykų žinovas, bet visų pirma kunigas turi būti susitikimo su Dievu ir su žmonėmis specialistas, puoselėjantis tokio susitikimo kultūrą“.

Daug dėmesio buvo skirta Susitaikymo bei Atgailos sakramentui. Vyskupas kalbėjo apie perfekcionizmo pagundą. Nors Viešpats kviečia būti tobulais, kaip Dangiškasis Tėvas yra tobulas, tačiau tai reikia suprasti kaip kryptį ir kaip sekimo Kristumi dalyką, o ne kaip perfekcionizmo spąstus, kurie uždaro žmogų ir atskiria nuo Dievo, priverčiant gėrėtis pačiu savimi.

Rekolekcijų pabaigoje vyskupas svarstė apie ateities Bažnyčios modelius, kuriuose dominuotų ne tiek institucinė Bažnyčia, kiek dvasinio autoriteto iškilumas. Žmonės jaučia didžiulį dvasinį vakuumą ir ieško būdų kaip tai užpildyti. Tikintieji turi daug gražių galimybių padėti tai padaryti ir pakviesti žmogų į tikrą bendrystę su Dievu.

Rekolekcijų metu kunigai turėjo puikią galimybę atvirai klausti vyskupo, dalintis patirtimi ir patirti dvasinio susitelkimo džiaugsmą.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: