į pirmą puslapį

Kronika

Vasario 10 d. Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje šventiškai paminėta Ligonių diena
Paskelbta: 2012-02-14 12:33:59

Vasario 11-oji, visame katalikiškame pasaulyje švenčiama kaip Ligonių diena. Pal. Popiežius Jonas Paulius II davė pradžią šiai šventei, kviesadamas visus tikinčiuosius, minint Lurdo Dievo Motinos šventę melstis už ligonius.

Ligonių dienos išvakarėse, vasario 10 d., Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje šventiškai paminėta Ligonių diena.
Nuo ryto Klaipėdos universiteto katechetikos katedros „Dvasinio konsultavimo“ kurso magistrantės lankė ligonius, bendravo, praktikoje taikė teorines žinias.

Šventinę dieną ligoninėje lankėsi J.E. Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, generalvikaras prel. Juozas Šiurys, Klaipėdos dekanas kun. Vilius Viktoravičius, br. Benediktas Jurčys, OFM ir ligoninės kapelionas kun. Saulius Stumbra. Vyskupo vadovaujamose šv. Mišiose dalyvavo ligoniai, gydytojai, slaugės, personalo darbuotojai.

Ganytojas pristatė Šventojo Tėvo laišką skirtą Ligonių dienai, pasidalijo įžvalgomis apie atrėjantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų. Vyskupas ragino Mišių dalyvius ir aplankytus ligonius skyriuose aukoti savo ligą, skausmą už tautos, Žemaitijos prisikėlimą, įprasminti kančią.

Šventinę nuotaiką jau antrus metus dovanojo Klaipėdos Stasio Šimkaus koncervatorijos mišrus choras (vadovė Jolanta Vyšniauskienė, koncertmeisterė Živilė Čapienė), giedojęs šv. Mišiose. Šventinį koncertą dovanojo mišrus vokalinis ansamblis (vadovė Jolanta Vyšniauskienė) ir liaudininkų ansamblis (vadovai Vida ir Vytautas Zeleniai).
Prabėgus prasmingoms šventėms, lieka viltis, jog kasdien nepamiršime atjautos, šilumos, dėmesio ligos ir kančios sukaustytam žmogui.

Kun. Saulius Stumbra
Klaipėdos Jūrininkų ligoninės kapelionas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: