į pirmą puslapį

Kronika

Dievo žodžio sekmadienis Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2023-01-22 21:01:02

 Dievo žodžio sekmadienį (2023 m. sausio 22 d.) Telšių vyskupas aukojo šv. Mišias Telšių katedroje ir kvietė žmones kasdien skaityti Šventąjį Raštą. “Nepamirškime, kad Biblija yra mums kaip aukso kasykla. Kuo giliau kasi, tuo didesnį lobį rasi”, - kalbėjo homilijoje ganytojas.

Po pamaldų tikintieji rinkosi į prie katedros įsikūrusį Alkos muziejaus sakralinio paveldo ekspozicijos sales, kur buvo atidaryta paroda „1863 metų sukilimo epizodai Telšių apskrityje“. Telšių katedros šventoriuje palaidoti du sukilėlius aktyviai rėmę ir už tai sušaudyti kunigai - Izidorius Noreika ir Antanas Gargasas. Prie jų kapų uždegtos atminimo žvakutės. Parodos lankytojus pasveikimo muziejaus direktorė E. Stonkevičienė, o parodą pristatė istorikė J. Bucevičė. Vysk. A. Jurevičius kalbėjo apie sukilimo reikšmę šiandienai.

Tą dieną Telšių vyskupas dalyvavo ekumeniniame sambūryje – bankete Kretingoje. Įvairių krikščioniškų konfesijų atstovus šlovinti Viešpatį į Kretingą sukvietė br. Paulius Vaineikis OFM. Krikščionių vienybę skatinančias mintis išsakė liuteronų kunigas Reincholdas Moras, Miesto bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas, o Dievo veikimą gyvenime paliudijo Veikliųjų žmonių bendrijos nariai. Sutarimo ir vienybės siekį palaimino Telšių vyskupas A. Jurevičius.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: