į pirmą puslapį

Katechetikos centras

Katedros a. 6
87131 Telšiai
El. paštas

Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais 9–12 val. ir 13–16 val.

Vadovas – mons. eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Metodininkė – mgr. Margarita PETRAUSKAITĖ

Veiklos kryptys

  1. Tikybos mokymo organizavimo klausimais palaikomi ryšiai su vyskupijos kurija, vyskupijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių Švietimo skyriais ir ugdymo įstaigomis, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedra, Lietuvos Katechetikos centru.
  2. Bendradarbiauja su kitais vyskupijų katechetikos centrais, vyskupijos švietimo centrais bei religinėmis bendrijomis.
  3. Rūpinasi tikybos mokytojų dvasiniu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu: organizuoja seminarus, stovyklas, rekolekcijas vyskupijos mastu.
  4. Koordinuoja tikybos mokytojų įdarbinimą vyskupijos teritorijoje esančiose mokymo įstaigose.
  5. Tarpininkauja aprūpinant reikiamomis mokymo priemonėmis bei literatūra švietimo įstaigas.
  6. Koordinuoja parapinės katechezės veiklą vyskupijoje, rengia seminarus katechetams, aprūpina metodine medžiaga.

Vyskupijos veiklai koordinuoti Katechetikos centras kviečiasi Tikybos mokytojų Metodinę tarybą, kurią sudaro 11-kos dekanatų (Akmenės, Gargždų, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Žemaičių Kalvarijos) metodinių grupių pirmininkai.

Pagal 2010–2011 m. m. duomenis Telšių vyskupijoje mokosi 73 598 mokiniai 255 mokyklose. Iš jų tikybą lanko 44 563 mokiniai. Vyskupijoje dirba 290 mokytojų.

Vyskupijos katechetikos centras turi du padalinius, kuriuose platinama religiniai reikmenys ir katalikiška literatūra:

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: