į pirmą puslapį

Katalikiškos organizacijos

Telšių vyskupijoje veikia šios katalikiškos organizacijos:

 • Ateitininkai,
 • Skautai,
 • Šv. Cecilijos draugija,
 • Marijos legionas,
 • Gyvojo rožinio draugija,
 • Pranciškonai tretininkai,
 • Valančiukai,
 • LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC),
 • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT),
 • Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija,
 • Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“,
 • VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras,
 • „Tikėjimas ir šviesa“,
 • Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis,
 • Katalikių moterų organizacija,
 • Kolpingo draugijos šeima.

Varniuose veikia Žemaičių vyskupystės muziejus.

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: