į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Kūlupėnų Šv. Motiejaus parapija

Mokyklos g. 2A, Kūlupėnai, 97331 Kretingos r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Mindaugas NAUSĖDA (Kalnalis)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Antradieniais ir ketvirtadieniais 8, 18 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 11–12 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 14 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Motiejaus atlaidai – gegužės 14 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Kazimiero atlaidai – kovo 4 d. (keliama į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Kūlupėnai, Tinteliai, Grabšyčiai, Sauseriai, Prystovai, Asteikiai, Šatilgalis, Pipirai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės, Alfa kursas.

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Kūlupėnų parapija
Adresas Mokyklos g. 2A, Kūlupėnai, Kretingos r.
Juridinio asmens kodas 192054175
Bankas DNB
A. s. LT61 4010 0418 0007 2322

Apie bažnyčią ir parapiją

Iki 1996 metų Kūlupėnai buvo Kartenos parapijos filija, aptarnaujama Kartenos klebono. 1996 m. aptarnavimas pavestas Kalnalio klebonui E. Jurgelevičiui. Jo dėka 1997 m. kovo 3 d. LR Teisingumo ministerijoje Kūlupėnų parapija įregistruota religine bendruomene, sutvarkyti visi žemės sklypo, kurį bažnyčios statybai padovanojo kūlupėniškės Darata ir Jadvyga Drakšienės, įregistravimo dokumentai, padarytas žemės sklypo detalusis planas.

2003 metais buvo padarytas architektūrinės dalies projektas ir pamatų konstrukciniai brėžiniai. Architektūrinę dalį dovanojo garsus Lietuvos architektas Leonas Laimutis Mardosas. 2004 metais gautas pamatų statybos leidimas.

2006 m. liepos 17 d. pradėta bažnyčios pamatų statyba. Bažnyčios kertinis akmuo rugpjūčio 12 dieną iškilmingai pašventintas Telšių vyskupo J.E. Jono Borutos SJ. Šventindamas kertinį akmenį J.E. vyskupas parapijai suteikė apaštalo Motiejaus vardą.

2007 m. gautas bažnyčios pastato statybos leidimas.

Šiuo metu yra baigti vidaus apdailos darbai, sutvarkyta aplinka, pradėti pastato išorės darbai.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: