į pirmą puslapį
  Šilalės dekanatas
Didkiemis  ▪  Girdiškė  ▪  Kaltinėnai  ▪  Kvėdarna  ▪  Laukuva  ▪  Pajūralis  ▪  Pajūris  ▪  Požerė  ▪  Šilalė  ▪  Teneniai  ▪  Tūbinės  ▪  Upyna (Šilalės r.)  ▪  Varsėdžiai  ▪  Žvingiai

Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija

Taikos g. 20, Laukuva, 75407 Šilalės r.

Dvasininkai

Klebonas kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS
1974 05 12 ▪ 1998 05 31 ▪ 2022 06 023
Taikos g. 20, Laukuva, 75407 Šilalės r.
mob. +370 671 17525
El. p.

Aptarnauja Požerę ir Šiauduvos Kristaus Prisikėlimo koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais: pirmadienį, antradienį ir penktadienį vasaros laiku (04.01 – 10.31) – 18 val.,
  žiemos laiku (11.01 – 03.31) – 17 val.,
  Trečiadienį – 9 val., ketvirtadienį - laisva diena (tik laidotuvės).
  Šeštadieniais: pagal susitarimą
  Šiauduvos koplyčioje sekmadieniais 13 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais šv. Mišių metų 10 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias, kitomis dienomis po šv. Mišių.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais ir kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. po 18 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didijį šeštadienį.

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaidai – liepos 16 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Laukuva ...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir vsutvirtinimui; ateitininkai; skautai

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Laukuvos šv. Kryžiaus Atradimo parapija
Adresas Taikos g. 20, Laukuvos mst., Šilalės r.
Juridinio asmens kodas 191280591
Bankas Swedbank
A. s.

Apie bažnyčią ir parapiją

Jonas Talaitis 1624 m. pastatė medinę bažnyčią. 1624 m . įkurta parapija. 1668–1691 m. veikė parapinė mokykla (1804 m. atkurta). Ivoniškyje, arba Senojoje Laukuvoje, 1689 m. pastatyta bažnyčia (nugriauta po 1863 m.) turėjo kunigą. Naujoji Laukuvos bažnyčia statyta iki 1705 m. Kapinėse XVIII a. pastatyta medinė koplyčia. 1829 m. perstatyta. 1748 m. veikė Škaplieriaus draugija.

1820 m. bažnyčiai priklausė šie kaimai: Eidininkai, Eitvydaičiai, Kantautai, Riešketai. Sudegus bažnyčiai, 1852–1856 m. pastatyta dabartinė mūrinė (archit. Timofejevo projektas, statė meistras Kalėda). Kertinį akmenį pašventino vyskupas M. Valančius. Jos statyba rūpinosi klebonas Matas Narkevičius, dvarininkas Vladas Tallat-Kelpša, parapijiečiai. Laukuvos prelatas Razutis-Razutovičius sumokėjo už plytas. Bažnyčią 1893 m. konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai išsivežė 2 varpus.

Bažnyčia stačiakampio plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šventoriuje palaidotas Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą prelatas Antanas Rubšys.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: