į pirmą puslapį

Šeimos centras

Telšių vyskupijos šeimos centras

Katedros a. 6
Telšiai 87131
mob. 8 679 88349
El. paštas
Facebook: www.facebook.com/Tvseimoscentras

Juridinio asmens kodas 192068538
A.s. LT074010042800090138

Direktorius – Domininkas LIZDENIS,

Sužadėtinių rengimo koordinatorė – Virgilija LIZDENIENĖ,

Mob. 8 679 88315

Klaipėdos miesto šeimos centras

Rumpiškės g. 6
91131 Klaipėda
Mob. 8 679 88315
El. paštas
Facebook: www.facebook.com/klaipedos.seimos.centras

Juridinio asmens kodas 304175046
A.s. LT487300010145884670

Direktorius – kun. relig. m. mgr., teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS,

Vyskupijos Šeimos centrų misija

 • pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimą,
 • formuoti krikščionišką visuomenės požiūrį į šeimą ir žmogaus gyvybę
 • apjungti vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimos centrus

Struktūra ir uždaviniai

I lygmuo – TELŠIŲ VYSKUPIJOS Šeimos centras

 • koordinavimas ir palaikymas dekanatų bei parapijų šeimos centrų
 • bendradarbiavimas su Lietuvos šeimos centru, kuris tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyskupų konferencijai, TVŠC vietos ordinarui
 • šeimos interesų atstovavimas visuomenėje, politikoje
 • veiklos strategijos kūrimas
 • finansavimo paieškos

II lygmuo – DEKANATŲ šeimos centrai (11)

 • tiesioginė veikla su šeimomis, šeimų sielovados programos
 • bendradarbiavimas su TVŠC
 • koordinavimas ir palaikymas parapijų šeimos centrų
 • projektinė veikla per pagrindinę dekanato parapiją

III lygmuo – PARAPIJŲ šeimos centrai (2)

 • tiesioginė veikla su šeimomis parapijose
 • bendradarbiavimas suTVŠC
 • dalyvavimas dekanato ir vyskupijos renginiuose

Šeimos centrų veikla

1. Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui

Sužadėtiniai užsiregistruoja ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius.

Programą sudaro 8 susitikimų ciklas. Vieno susitikimo trukmė 2 valandos. Visi 8 susitikimai vyksta dekanatiniame arba parapijos šeimos centre,

Išklausytų kursų pažymėjimas galioja 1 metus, jei sužadėtiniai išsiskiria ir planuos naują santuoką su kitu asmeniu, kursuose reikės dalyvauti iš naujo.

Užsienyje gyvenančios poros Santuokos sakramentui rengiasi vietos parapijoje, kurioje gyvena ilgau nei 3 mėnesiai. Santuokos sakramento šventimą Lietuvoje derina su parapijos klebonu per Telšių vyskupijos kuriją pagal numatytus bažnytinės teisės reikalavimus.

2. Jaunimo rengimas šeimai

 • Jono Pauliaus II Kūno teologijos rekolekcijos jaunimui Žemaičių Kalvarijoje ir tęstinės maldos grupės dekanatų ir parapijų šeimos centruose
 • Paskaitos, diskusijos mokyklose, jaunimo organizacijose

3. Šeimos palydėjimas

 • Tėvystės įgūdžių programos (kaip būti gerais tėvais)
 • Sutuoktinių bendravimo įgūdžių stiprinimo programos, rekolekcijos
 • Šv. Mišios ir susitikimai šeimoms parapijose vieną kartą per mėnesį
 • Šventės šeimoms parapijoje, dekanate, vyskupijoje vieną kartą metuose

4. Išsiskyrusiųjų, sužeistų šeimų sielovada

 • Individualus konsultavimas
 • Savipagalbos grupės (išsiskyrusiųjų, alkoholizmo ar kitų priklausomybių pažeistiems žmonėms)
 • Vidinio išgydymo tarnystė (dvasinis vadovavimas)

5. Visuomenės švietimas

 • Renginiai visuomenei, konferencijos, akcijos susijusios su žmogaus gyvybės orumo išsaugojimą nuo pat prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: