į pirmą puslapį

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Katedros a. 6
87131 Telšiai

Tel. (444) 60 626, faks.(444) 60 623

El. paštas

Seminarijos rektorius – Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS,
tel. 8 687 85991; el. p.

Lietuvos propedeutinio kurso vadovas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS,
mob. 8 687 82988; el. p. 

Studijų prefektas – kun. teol. dr. Vladas GEDGAUDAS,
mob. 8 611 02713; el. p. 

Dvasios tėvas – Kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS,
el. p.

Dvasios tėvas – kun., relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS,
el. p.

Apie Seminariją

1927 m. spalio 4 d. vyskupo Justino Staugaičio, Nepriklausomybės akto signataro, rūpesčiu ir iniciatyva buvo atidaryta Telšių kunigų seminarija. Lakiotarpiu nuo 1927 iki 1940 m. čia nuolat mokydavosi nuo 41 iki 122 klierikų. Iki 1940 m. kunigų seminarija parengė apie 150 kunigų, kurie pasklido po Žemaitijos parapijas.

1940 m. sovietų valdžia Telšių kunigų seminariją uždarė. 1941 m. rudenį ji vėl atidaryta, tačiau 1946 m. pavasarį sovietų valdžia jos veiklą vėl sustabdė.

1989 m. buvęs šios seminarijos auklėtinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius išleidžia dekretą, kuriuo buvo atkurta Telšių kunigų seminarija. 1990–1993 m. per 3 veikusius kursus mokėsi 88 klierikai. Šiuo metu Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijoje studijuoja 22 klierikai.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos, kaip kunigo asmenybę ugdančios institucijos uždavinys – dvasinis, žmogiškasis, intelektinis ir pastoracinis kunigų ruošimas. Kunigų seminarija nuo kitų aukštųjų mokyklų skiriasi tuo, kad studento dvasinis tobulėjimas pagrįstas malda, Eucharistija, Švč. Sakramento adoracija, Dievo žodžio apmąstymais, Valandų liturgija, dažna išpažintimi, rekolekcijomis, artimo meile, celibato praktikavimu.

Dėkojame už aukas ir paramą

Visi geros valios žmonės, norintys paaukoti Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos išlaikymui, savo auką gali pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą. Kiekvieną penktadienį seminarijos vadovybė ir klierikai meldžiasi už geradarius. Dėkojame Jums už Jūsų gerumą! Telydi Jus visuomet gausi Dievo palaima!

Paramos gavėjo pavadinimas Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Juridinio asmens kodas 111966190
Atsiskaitomoji sąskaita LT814010042800061646
Bankas Luminor Bank AS

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: