į pirmą puslapį

Vyskupijos tribunolas

Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai

Mob. 8 611 26 296

El. paštas

Oficiolas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Viceoficiolas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Santuokos ryšio gynėjas: kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS

Teisingumo gynėjas – kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS

Teisėjai: prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS, kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS,
kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Moderatorius ir vyriausiasis notaras – kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Notarai: – kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS, ses., teol. mgr. Antonina Domininka SVIDERSKA

Vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos tribunolas

Postuliatorius – kun., teol. lic. Donatas LITVINAS

Vicepostuliatorius – kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS

Teisėjas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Teisėjo pavaduotojas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Teisingumo gynėjas – mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS

Notaras – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Notaro padėjėjas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS

Kanonizacijos bylos vertėjas į italų kalbą – br. Piercarlo Manzo SDB

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: