į pirmą puslapį

Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vienuolynas

Pušyno g. 2
97108 Kretinga
Tel. (445) 77 148

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Mėguvos g. 34
97140 Kretinga
Tel. (445) 79 323

Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacijos (Motinos Teresės) vienuolynas

Laisvės g. 30
97148 Kretinga
Tel. (445) 78 529

Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų vienuolynas

Dzūkų g. 14
00128 Palanga

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolynas

Plytų g, 20
LT-00132 Palanga
mob. tel. +370 645 050 23
El. p.

M. Valančiaus g. 9
LT-75132 Šilalė
Tel. (8 449) 52302, mob. tel. +370 613 255 26
El. p.

Kalnų g. 8
LT-90444 Žemaičių Kalvarija, Plungės raj.
Mob. tel. +370 645 557 13
El. p.

Švč. Širdies seserų pranciškonių Misionierių kongregacija

Vilniaus g. 3
97129 Kretinga
Tel. (445) 55 108

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: