į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Lauko Sodos Šv. Joakimo parapija

Lauko Soda, 87153 Telšių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Vaidas BUIVYDAS (Žarėnai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais pagal susitarimą
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija ...
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Joakimo atlaidai – rugpjučio 19 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Lauko Sodos Šv. Joakimo parapija (JAR - Lauko Sodos Šv. Joachimo parapija)
Adresas Telšių r. sav. Lauko Sodos mstl.
Juridinio asmens kodas 191286092
Bankas
A. s.

Apie bažnyčią ir parapiją

Į vakarus nuo miestelio yra pirmojo tūkstantmečio Lauko Sodos piliakalnis. 1787 m. Žemaičių vyskupijos kapitulos kanauninkai pastatydino medinę Lauko Sodos bažnyčią, kaimas iki 1842 m. priklausė Žemaičių vyskupijos kapitulai. 1889 m. pastatyta Lauko Sodos Šv. Joakimo bažnyčia. 1936 m. kaimas gavo parapijos teises. Po Antrojo pasaulinio karo Lauko Sodos apylinkėse veikė Šatrijos rinktinės Žaibų rajono Lietuvos partizanai.

aukštyn