į pirmą puslapį

Kunigai

Telšių vyskupijai priklauso 151 kunigas ir 1 diakonas. 127 kunigai dirba vyskupijoje, 14 dirba už vyskupijos ribų, 2 studijuoja užsienyje, likę aštuoni nėra paskirti kunigiškoms pareigoms. Vyskupijos parapijose ir koplyčiose darbuojasi dar 14 kunigų, 3 broliai ir 1 diakonas priklausantys pašvęstojo gyvenimo bendruomenėms (2019 m. gegužės 22 d. duomenys). Ir kunigų, ir parapijų skaičiumi Telšių vyskupija didžiausia Lietuvoje.

Parapijose dirbantys kunigai:

Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS Priekulė

Kun. Rimvydas ADOMAVIČIUS Nida

Kun. Stanislovas ANUŽIS Žemaičių Naumiestis

aukštyn

Kun. Jonas BAGINSKAS Šatės

Kun., relig. m. mgr. Andrius BAKSTYS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis BALČIŪNAS Palanga

Kun. Pranas BARTASŪNAS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun. Antanas BENIUŠIS Barstyčiai

Mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kan. Alvydas BRIDIKIS Skaudvilė

Kan. Jonas BUČINSKAS Šilutė

Kun. relig. m. mgr. Antanas BUDRECKAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija
Klaipėdos apskrities policijos kapelionas

Kun. Vaidas BUIVYDAS Žarėnai

Kun., relig. m. mgr. Virginijus BŪTA Šilalė

aukštyn

Kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS Skuodas

Kun., relig. m. mgr. Vidmantas DAUGĖLA Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUGĖLA Šilutė

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUJOTIS Vėžaičių šventovė

Kun. Česlovas DEGUTIS Rietavas

G. kan. Zenonas DEGUTIS Šventoji

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DIRVONSKIS Darbėnai

Kun. Tomas DOMARKAS Žygaičiai

Kun. Vytautas DVARŽECKIS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Andrius EIDINTAS Venta

aukštyn

Kun. Vaidas GADEIKIS Palanga

Kun. Romualdas GEČAS Viešvėnai

Kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Vytautas GEDVAINIS Plungė

Kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS Akmenė

Kun. Ramūnas GERDAUSKAS Nemakščiai

Kun. Vidmantas GRICIUS Veiviržėnai

Kun. liet. filologijos mgr., relig. m. mgr. Sigitas GRIGAS Eigirdžiai

Kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Mons., eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapija
Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas

Kun. Antanas GUTKAUSKAS Rietavas

aukštyn

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS Plateliai

Kun., relig. m. mgr. Paulius JARAMINAS Plateliai

Kun. Gediminas JAZBUTIS Skuodas

G. kan., eduk. m. mgr. Boleslovas JONAUSKAS Pievėnai

Kun. Raimondas JONAUSKAS Gardamas
Klaipėdos Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento Švėkšnoje kapelionas

Kun. Jonas JUCYS Pajūris

Kun. Olijandas JUREVIČIUS Naujoji Akmenė

aukštyn

Kun., teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun., eduk. m. mgr. Saulius KATKUS Šilalė

Kun., relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas KAULIUS Plungė

Kun., relig. m. mgr. Rolandas KAZLAUSKAS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Audrius KERŠYS Salantai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Egidijus KUMŽA Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

aukštyn

G. kan. Bronislovas LATAKAS Žemaičių Kalvarija

Kun., relig. m. mgr. Andrejus LAZAREVAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Gintaras LENGVINAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Arvydas LEŠČIAUSKAS Gaurė

Kun. Kazys LESČIAUSKAS Gaurė

Kun., relig. m. mgr. Vytautas LIESIS Plikiai

Kun. Rimas LINGEVIČIUS Šilalė

Kun. relig. m. mgr. Donatas LITVINAS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius, Telšių vyskupijos ateitininkų vietovės dvasios vadas

Kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS Šateikiai

Kun., relig. m. mgr. Algirdas LUKŠAS Kartena

aukštyn

Kun. Arvydas MAČIULIS Kuliai

Kun., relig. m. mgr. Antanas MAČIUS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Rimvydas MAROZAS Papilė

Kun. Rokas MAZILIAUSKIS Tauragė

Kun. Julius MEŠKAUSKAS Švėkšna

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis MOTIEJAITIS Plungė

aukštyn

Kun. Mindaugas NAUSĖDA Kalnalis

Kun. Vytautas NORBUTAS Rietavas

Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus Beatifikacijos bylos bendradarbis

Kun. Gediminas NORVILAS Lenkimai

aukštyn

Kun., eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS Viešvilė

Kun. Virginijus PALIONIS Seda

Kun., relig. m. mgr. Justinas PALUBINSKAS Nevarėnai

Kan. Jonas PAULAUSKAS Gargždai

Kun. Dovydas PAULIKAS Gargždai

Kun., relig. m. mgr. Edgaras PETKEVIČIUS Kvėdarna

G. kan. Vytautas PETRAUSKAS Pagramantis

Kun., relig. m. mgr. Karolis PETRAVIČIUS Vydmantai

Kun., relig. m. mgr. Narsutis PETRIKAS Kaltinėnai

Kun. Virgilijus POCIUS Vainutas

Kun., relig. m. mgr., filosof. lic. Virgilijus POŠKUS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija
Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas

Kun. Darius POVILAITIS Tryškiai

Kun., relig. m. mgr. Aivaras PUDŽIUVELIS Tverai

Kun. Antanas PUTRAMENTAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Modestas RAMANAUSKAS Žemaičių Kalvarija
Šventovės ir Bazilikos rektorius

Mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun., relig. m. mgr. Robert ROMANOWSKI Endriejavas

aukštyn

Kan., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS Varniai

Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS Šilutė

Kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS Tirkšliai

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS Luokė

Kun. Saulius STYRA Batakiai

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas STONYS Gargždai

G. kan. Antanas STRIUKIS Palanga

Prel. kan. Petras Vincentas STUKAS Švėkšna

Kan. Donatas STULPINAS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Kun., prof., relig. m. ir muz. m. mgr., soc. m. dr. Saulius STUMBRA Palanga

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Tadas ŠEPUTIS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS Laukuva

Kun. Vidmantas ŠIDLAUSKAS Upyna, Šilalės r.

Kun. Antanas ŠIMKUS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Telšių vyskupijos tribunolo oficiolas

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas ŠLAUSTAS Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Stasys ŠLEPAVIČIUS Naujoji Akmenė

aukštyn

G. kan. Bernardas TALAIŠIS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis TIMOFEJEVAS Palanga

Kun. Stasys TOLEIKIS Viekšniai

aukštyn

Kun. Audrius UNDRAITIS Šilutė

aukštyn

G. kan. Juozas VAIČIUS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Kęstutis VAINORIUS Venta

Kun. Alvydas VAITKEVIČIUS Plungė

Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija
Vyskupijos šeimos centro vicedirektorius; Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius

Kun. Sigitas VALAUSKIS Tauragė

Kun., teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS Tauragė
Šv. Ignaco kolegijos kapelionas

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ Ylakiai

aukštyn

Kun. Kęstutis ZYBARTAS Janapolė

Kan. Egidijus ZULCAS Mosėdis

aukštyn

Kun. Kazys ŽĄSYTIS Pajūralis

Kun., relig. m. mgr. Dainoras ŽIDACKAS Židikai

Kun. Ferdinandas ŽILYS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun. Sigitas ŽILYS Skuodas

Kun., relig. m. mgr. Aloyzas ŽYGAITIS Vilkyčiai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS Alsėdžiai

Kun., relig. m. mgr. Donatas ŽUKAUSKAS Stalgėnai

Kun., relig. m. mgr. Kazys ŽUTAUTAS Pagėgiai

aukštyn

Parapijoms nepriskirti kunigai, dirbantys vyskupijos institucijose

 • Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS Telšių vyskupijos kurija
  1974 01 11 ▪ 1998 01 25 ▪ 2019 07 11
  Telšių vyskupo generalvikaras, Kauno metropolijos propedeutinio kurso vadovas, atsakingas už pašaukimų sielovadą Telšių vyskupijoje
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
 • Kan., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS Telšių vyskupijos kurija
  1983 11 20 ▪ 2011 06 01 ▪ 2016 05 27
  Telšių vyskupijos kurijos kancleris
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
  El. p.
 • Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS Seminarija
  1970 05 13 ▪ 2000 05 28 ▪ 2022 06 23
  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos direktorius
  Katedros a. 6, 87131 Telšiai
  Mob. +370 687 85991, el. p.
aukštyn

Kunigai už vyskupijos ribų

 • Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS Norvegija
  1980 04 23 ▪ 2007 06 03 ▪ 2018 07 11
  Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus Beatifikacijos bylos bendradarbis
  Mob. +370 618 60940, el. p.
 • Kun. Petras TVERIJONAS Londonas
  1969 08 23 ▪ 1995 05 28 ▪ 1999 06 19
  Dirba Anglijoje, Londone
  21 The Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT, England
  Tel. (+44) 2077 398735
  El. p.
 • Kun. Egidijus ARNAŠIUS Dublinas
  1968 04 12 ▪ 1996 05 26 ▪ 2004 11 17
  Dirba Airijoje, Dubline
  El. p.
 • Prel., bažn. t. lic. Algimantas BARTKUS
  1940 11 10 ▪ 1965 07 11
  El. p.
 • G. kan. Petras LINKEVIČIUS Kaišiadorių vyskupija
  1958 04 16 ▪ 1984 05 27 ▪ 2007 06 04
  Darsūniškis, 56303 Kaišiadorių r.
  Tel. (346) 46 334
 • Kun. rez. Aloyzas VOLSKIS Vilniaus arkivyskupija
  1956 10 12 ▪ 1985 04 14 ▪ 2015 06 10
  Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
  Arklių g. 20-13, 01305 Vilnius
  Mob. +370 625 77264
 • Kun., relig. m. mgr. Juozas DEVEIKIS Australija
  1979 05 02 ▪ 2005 09 24 ▪ 2012 06 06
  Dirba Australijoje
  Tel. (+61) 404544745
  El. p.
aukštyn

Užsienyje studijuojantys kunigai

aukštyn

Neinantys kunigiškų pareigų

 • Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS
  1980 07 21 ▪ 2005 08 06 ▪ 2022 07 18
 • Kun., relig. m. mgr. Darius VAZINSKAS
  1977 11 02 ▪ 2006 05 21 ▪ 2023 06 26
aukštyn

Broliai pranciškonai OFM/OFM Conv.

kun. Andrius DOBROVOLSKAS OFM Kretinga
kun. Sigitas JURČYS OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis ir Šv. Pranciškaus onkologinio centro projekto vadovas
kun. Kazimieras Aurelijus KASPARAVIČIUS OFM Kretinga
kun. Astijus KUNGYS Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. teol. mgr. Tomaš LEVICKI OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Gediminas NUMGAUDIS OFM Pakutuvėnai
kun. Adolfas PUDŽEMYS OFM Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija
kun. Jaroslaw REKWARDT OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Leopoldas Helmutas SCHEIFELE OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. teol. mgr. Stanislav ŠVAIKOVSKIJ OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Paulius VAINEIKIS OFM Kretinga
kun. Alvydas VIRBALIS OFM Pakutuvėnai
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: